i am with the poet !

by AV = HARP + (spoken)POETRY = harPoetry

tags

about

Harp and Soul Music Netherlands

as a recording HARPIST/COMPOSER i produce AUDIO for film, MultiMedia & ARTprojects ♫♥

contact / help

Contact Harp and Soul Music

Redeem code

Track Name: Marion Bloem / poetry + Thijs de Melker / Bass - harPoetry : Vrijheid
Vrijheid

Als vrij zijn is: hou jij je mond
want ik heb iets te zeggen
Als vrij zijn is: jij achter tralies, want

dan hoeven wij niet bang te zijn
voor al jouw anders zijn en doen en anders
laten

Als vrij zijn is: de dag van morgen
strak bepalen door de dag vandaag
iets minder dag te laten zijn

Als vrij zijn is: de deuren sluiten
en op het beeldscherm vrij bekijken
wat veilig uit de buurt moet zijn

Als vrij zijn is: steeds rustig slapen
omdat de anderen hun tong moedwillig
is ontnomen

Als vrij zijn is: eten wat en wanneer je wilt
maar de schillen laten vallen in de kranten
waar de honger wordt verzwegen

Als vrij zijn is: niet hoeven weten wat mij
heeft vrijgemaakt, mij vrij houdt, mij
in vrijheid elke dag gevangen neemt

Als vrijheid is: wachten tot de ander
mij bevrijdt van angsten waar ik
heilig op vertrouw

Als vrijheid mijn gedachten pleistert
Als vrijheid om mij heen overal rondom
en in mij waait,
maar voor jou niet is te vangen

Als vrijheid mij beschermt
tegen jouw ideeën die voor mij te
anders zijn

Als vrijheid voor mij vandaag zo
vanzelfsprekend lijkt, en jij niet
weet wat dat betekent

Dan is vrijheid munt voor mij
en kop eraf voor jou

Dan is vrijheid lucht en willekeurig
Maar staat het mij misschien wel vrij
om iets van mijn riante vrijheid -met
wederzijds goedvinden natuurlijk-
tijdelijk of voor langere duur
af te staan om jou
van mijn verstikkende vrijheid
te bevrijden
Track Name: Danny Danker / poetry + Ilna Stander / voice - Weemoed langs die water van die Waldsee
Weemoed aan het water van de Waldsee


tijd slijt alles, zegt men
en ook heeft het al
zijn hand gelegd

op de trui die
eens zo sterk
jouw geur droeg

houd ik aan je waterkant
dit stof toch krampachtig
om het lijf geslagen
als een mantel van gemis

maar 't water confronteert mij
met een eeuwigheidswaarde
die jij noch ik ooit bezitten zal

vingers graven zich dieper zoekend
in mouwen die dezelfde vragen dragen
en het oog dat zich tot 't water wendt
spreukt langzaam van het geweten

neem mij weer op
als ware ik weer dat kind
dat zich hier eens gedragen wist

koester mij in mijn overgave
weer in deze stroom der dagen
slijt stof en geur van mijn lijf
als was ik de rots en jij
was altijd al het water

en preek voor mij
een nieuwe mis
in ieder geval
tot het weer
ochtend is

D.D.


Melancholy at the water of the Waldsee

time wears everything out, they say 
and also it had already 
put his hand


on the jersey that
once so strong
carried your scent 


at your waterfront Ikeep
this cloth still convulsively
around my body 
as a cloak of absence


but the water confronts me
with an eternal value
which neither you nor I will ever own


fingers dig themselves deeper
searching in sleeves that carry 
the same questions 


and the eye 
while straight 
gazing on the lake
speaks slowly of conscience


lift me up 
as if I were that once 
so deeply carried child again


cherish me in my devotion
in that stream of days again
wear dust and smell off my body
as i was a rock and you 
have always been the water 


and preach
a new mass for me
anyway 
at least
from dusk
till dawn

D.D.

If you like i am with the poet !, you may also like: